• witacz
  • konradowka2
  • konradowka3
  • konradowka4
  • Konradówka – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Chojnów, nad Skorą.
  • Konradówka – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Chojnów, nad Skorą.
  • Konradówka – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Chojnów, nad Skorą.
  • Konradówka – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Chojnów, nad Skorą.

Znaleziono w Konradówce kapsułę czasu sprzed 200 lat

W Kościele w Konradówce znaleziono kapsułę czasu sprzed blisko 200 lat!
We wrześniu w trakcie prac remontowych na dachu kościoła pw. Michała Archanioła w Konradówce odnaleziono kapsułę czasu z 1830 roku. Kapsuła znajdowała się w kuli na wieży remontowanego kościoła. Wewnątrz były dokumenty z XIX, czyli z okresu, gdy budowano kościół. Odkryto też pamiątki z czasów remontu świątyni.
Kościół w stylu klasycystycznym wybudowano na zgliszczach starej świątyni w latach 1829-1830. Jest to typowy kościół protestancki, w którym kazalnice połączono z ołtarzem głównym i umiejscowiono centralnie. Po wojnie, po przejęciu świątyni przez katolików, ambona została zdemontowana, a jej miejsce zajął obraz patrona świątyni św. Michała Archanioła.
Kapsułę odkryto przypadkiem, po zdjęciu kuli wieńczącej kopułę wieży remontowanego budynku. W trakcie prac odnaleziono miedzianą puszkę o wysokości ok. 30 cm i średnicy ok. 10 cm. Okazało się, że to zapieczętowana, kapsuła czasu z 1830 roku! Znajdują się w niej świadectwa historii, które zachowały się w większości w bardzo dobrym stanie.
W środku znaleziono dokumenty z okresu budowy kościoła z 1830 r. a także przeprowadzanych remontów w 1886 r., 1976 r. oraz 2003 r., gazetę oraz monety z początku XX wieku. Wewnątrz zwoju znaleziono także dokumenty, zawierające informacje na temat donatorów wspierających remonty obiektu.
Zabytkowe artefakty zostaną poddane konserwacji, a dokumenty przetłumaczone i opisane.
Wczoraj podczas corocznego odpustu parafialnego wykonano zdjęcie pamiątkowe, które wywołane zostanie umieszczone wraz z oryginalnymi materiałami i z innymi współczesnymi pamiątkami w kapsule czasu w wieży kościelnej. Uroczyste złożenie kapsuły czasu odbędzie się w najbliższych dniach.

Wyniki I edycji konkursu "Tradycje Dożynkowe w sołectwie Konradówka - Piotrowice"

W dniu 30.09.2018r. podczas obchodów sołeckiego święta św. Michała i Dożynek wiejskich ogłoszono wyniki I edycji konkursu "Tradycje Dożynkowe w sołectwie Konradówka - Piotrowice", organizowango przez Fundację "Dolina Nadziei" oraz sołtysa wsi Sylwię Siwak. Konkurs, jak się okazało cieszył się dużym zainteresowaniem, co potwierdziło tezę organizatorów, że tradycje dożynkowe w naszym sołectwie są podtrzymywane i kultywowane. 

Czytaj dalej

Seminarium pt"WIOSKI TEMATYCZNE – NARZĘDZIEM ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WIEJSKIEJ WE WRZOSOWEJ KRAINIE"

W dniu 29.11.2017 r w Osetnicy - Wiosce Tajemniczych Ogrodów w Gmina Chojnów na terenie Wrzosowa Kraina odbyło się Seminarium pt"WIOSKI TEMATYCZNE – NARZĘDZIEM ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WIEJSKIEJ WE WRZOSOWEJ KRAINIE". Na seminarium zostały zaprezentowane wsie tematyczne oraz zagrody edukacyjne działające we Wrzosowej Krainie w ramach sieci Wioski z Pomysłem tj. Konradówka - Rogata Wieś, Miłkowice - Wioska Kolejarzy, Niedźwiedzice - Wieś Bociana, Borówki - Wioska Darów Lasu oraz zagrody edukacyjne: Szkoła w Ogrodzie, Świerkowe Zacisze, Farma Martynika.

Czytaj dalej

MAŁA PODRÓŻ W CZASIE

Fundacja "Dolina Nadziei" zaprasza wszystkich mieszkańców sołectwa Konradówka - Piotrowice na imprezę pod nazwą "Mała podróż w czasie", która odbędzie się w GOKiR w Piotrowicach o godzinie 18.00 w dniu 20.11.2017. Wstęp wolny.
 
Impreza organizowana jest w ramach konkursu "zDolny Śląsk Lokalnie" współfinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwa Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj dalej

Fundusz Sołecki na rok 2018

W dniu 14.09.2017 odbyło się zebranie wiejskie w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego sołectwa Konradówka - Piotrowice. Sołtys obu wsi p. Sylwia Siwak złożyła wniosek do Wójta Gminy Chojnów o uwzględnienie w projekcie budżetu gminy na rok 2018 realizacji przedsięwzięć zaproponowanych na zebraniu wiejskim przez mieszkańców. 

Czytaj dalej

Rogata Wieś z prezentacją oferty na Finale Pięknej Wsi w Niedźwiedzicach

W sobotę 7 października miała miejsce uroczystość nadania tytułu Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej roku 2017 dla Niedźwiedzic – naszej zaprzyjaźnionej Wioski Bociana. Wieś Niedżwiedzice została laureatem konkursu Piękna Wieś Dolnośląska organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w którym to konkursie pokonała 10 innych miejscowości. Dlatego też serdecznie gratulujemy wszystkim mieszkańcom i organizacjom tam działającym, których ciężka praca została doceniona przez Marszałka Województwa. 

Czytaj dalej

DOŻYNKI WIEJSKIE - RELACJA

W dniu 24.09.2017 w sołectwie Konradówka - Piotrowice mieszkańcy obchodzili uroczystości Dożynek Wiejskich oraz Święta św. Michała, patrona kościoła w Konradówce. Rozpoczęto od  uroczystej mszy świętej odpustowej, podczas której zostały poświęcone efekty ostatnich prac remontowych tj. m.in. zamontowane nowe ławki i żyrandole. Następnie po mszy, mieszkańcy i ich goście przeszli na boisko w Konradówce, gdzie przywitała ich Pani Sołtys Sylwia Siwak i tegoroczna Starościna Dożynek Gabriela Wawroniak.

Przybyli goście mogli posmakować pieczonej jagnięciny, bigosu oraz kiełbasek z grilla. Podczas imprezy prowadzona była loteriada fantowa oraz sprzedaż ciasta, przygotowanych przez mieszkanki sołectwa. Imprezę wzbogaciły występy zespołów folklorystycznych p.n. Michalinki z Konradówki - Piotrowic, oraz Słowiki ze Starego Łomu. Dzieci mogły korzystać z dmuchanych ślizgawek, popcornu i waty cukrowej bez ograniczeń. Do późnej nocy trwała także zabawa pod chmurką. Uczestnicy tych niedzielnych wydarzeń na pewno miło będą wspominać ten wspólnie spędzony czas. 

Czytaj dalej

24 września - Odpust św. Michała w Konradówce

24 września o 13:00 rozpocznie się święto plonów sołectwa Konradówka-Piotrowice. Proboszcz Parafii NMP w Chojnowie, Sołstys i Samorząd Wsi Konradówka i Piotrowice zapraszają na Dożynki Wiejskie oraz Święto Św. Michała. W progamie wyjątkowe atrakcje: poczęstunek (pieczony baran, kiełbaski, bigos, ciasto), loteria, występy zespołów ludowych, zabawa taneczna a dla najmłodszych zamek dmuchany.

Czytaj dalej

Tworzenie ofert w przedsiębiorczych wsiach

Od czerwca rozpoczął się, we wsiach biorących w projekcie, cykl spotkań dot. założenia wsi tematycznej i tworzenia ofert pobytowych. Oferty mają być skierowane do grupo szkolnych i rodzin z dziećmi oraz turystów indywidulanych. Podczas spotkań uczestnicy rozpisali zasoby swojej miejscowości, zarówno materialne jak i społeczne, wypracowali wyróżniki swojej wsi oraz określili formę oferty pobytowej dla grup szkolnych i turystów indywidualnych.

Czytaj dalej

Wizyta studyjna do wioski tematycznej BOCIANIA WIEŚ

Zapraszamy mieszkańców sołectwa Konrradówka - Piotrowice do udziału w wyjeździe studyjnym w dniu 3 sierpnia do Bocianiej Wsi. Zgłoszenia prosimy przysyłać do dnia 2 sierpnia do Uli Pawlus. Program wyjazdu w załączeniu

Czytaj dalej

Więcej artykułów…

  • 1
  • 2