• witacz
  • konradowka2
  • konradowka3
  • konradowka4
  • Konradówka – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Chojnów, nad Skorą.
  • Konradówka – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Chojnów, nad Skorą.
  • Konradówka – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Chojnów, nad Skorą.
  • Konradówka – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Chojnów, nad Skorą.
  • Home
  • Tworzenie ofert w przedsiębiorczych wsiach

Tworzenie ofert w przedsiębiorczych wsiach

Od czerwca rozpoczął się, we wsiach biorących w projekcie, cykl spotkań dot. założenia wsi tematycznej i tworzenia ofert pobytowych. Oferty mają być skierowane do grupo szkolnych i rodzin z dziećmi oraz turystów indywidulanych. Podczas spotkań uczestnicy rozpisali zasoby swojej miejscowości, zarówno materialne jak i społeczne, wypracowali wyróżniki swojej wsi oraz określili formę oferty pobytowej dla grup szkolnych i turystów indywidualnych.

W Konradówce oferta dla grup zorganizowanych ma wyglądać następująco: gra terenowa „ROGATYM SZLAKIEM”, wizyta w gospodarstwie rolnym „POD BYCZYM ROGIEM” – zagrodzie edukacyjnej, BYCZA OLIMIPADA na pastwisku – gry i zabawy integracyjne, KĄCIK MŁODEGO ARTYSTY – warsztaty tematyczne – jeden warsztat do wyboru: „Rogate wyklejanki”, „Wykręcanie z siana”, „Pieczątka z natury”, Rogata Galeria Produktu Lokalnego.

W Miłkowicach oferta dla grup szkolnych i przedszkolnych ma wyglądać tak: Pogadanka edukacyjna "Z życia Kolejarza", warsztaty artystyczne "Stuka, turkocze i puka", wizyta w Izbie Pamięci "KOLEJARZ", gra terenowa "Wokół semafora", olimpiada wagoników - gry i zabawy integracyjne. Oferta dla rodzin z dziećmi i turystów indywidualnych: 25 czerwca 2017 r - III edycja KOLEJ NA BIEG - ogólnopolski bieg przełajowy, 19 i 26 listopada 2017 – „Flash Mob” z okazji Dnia Kolejarza, Izba pamięci "KOLEJARZ" (dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym)

Ofert będą na bieżąco aktualizowane.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowane w ramach projektu „Przedsiębiorczość chojnowskich wsi szansą na rozwój regionu” przez Stowarzyszenie Fundację „Dolina Nadziei” z Konradówki oraz Stowarzyszenie Budziwojów – Wieś Inicjatyw Możliwych.