• witacz
  • konradowka2
  • konradowka3
  • konradowka4
  • Konradówka – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Chojnów, nad Skorą.
  • Konradówka – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Chojnów, nad Skorą.
  • Konradówka – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Chojnów, nad Skorą.
  • Konradówka – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Chojnów, nad Skorą.
  • Home
  • Fundusz Sołecki na rok 2018

Fundusz Sołecki na rok 2018

W dniu 14.09.2017 odbyło się zebranie wiejskie w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego sołectwa Konradówka - Piotrowice. Sołtys obu wsi p. Sylwia Siwak złożyła wniosek do Wójta Gminy Chojnów o uwzględnienie w projekcie budżetu gminy na rok 2018 realizacji przedsięwzięć zaproponowanych na zebraniu wiejskim przez mieszkańców.