• witacz
  • konradowka2
  • konradowka3
  • konradowka4
  • Konradówka – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Chojnów, nad Skorą.
  • Konradówka – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Chojnów, nad Skorą.
  • Konradówka – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Chojnów, nad Skorą.
  • Konradówka – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Chojnów, nad Skorą.
  • Home
  • Znaleziono w Konradówce kapsułę czasu sprzed 200 lat

Znaleziono w Konradówce kapsułę czasu sprzed 200 lat

W Kościele w Konradówce znaleziono kapsułę czasu sprzed blisko 200 lat! We wrześniu w trakcie prac remontowych na dachu kościoła pw. Michała Archanioła w Konradówce odnaleziono kapsułę czasu z 1830 roku. Kapsuła znajdowała się w kuli na wieży remontowanego kościoła. Wewnątrz były dokumenty z XIX, czyli z okresu, gdy budowano kościół. Odkryto też pamiątki z czasów remontu świątyni.

 Kościół w stylu klasycystycznym wybudowano na zgliszczach starej świątyni w latach 1829-1830. Jest to typowy kościół protestancki, w którym kazalnice połączono z ołtarzem głównym i umiejscowiono centralnie. Po wojnie, po przejęciu świątyni przez katolików, ambona została zdemontowana, a jej miejsce zajął obraz patrona świątyni św. Michała Archanioła.

Kapsułę odkryto przypadkiem, po zdjęciu kuli wieńczącej kopułę wieży remontowanego budynku. W trakcie prac odnaleziono miedzianą puszkę o wysokości ok. 30 cm i średnicy ok. 10 cm. Okazało się, że to zapieczętowana, kapsuła czasu z 1830 roku! Znajdują się w niej świadectwa historii, które zachowały się w większości w bardzo dobrym stanie.
 
W środku znaleziono dokumenty z okresu budowy kościoła z 1830 r. a także przeprowadzanych remontów w 1886 r., 1976 r. oraz 2003 r., gazetę oraz monety z początku XX wieku. Wewnątrz zwoju znaleziono także dokumenty, zawierające informacje na temat donatorów wspierających remonty obiektu.
Zabytkowe artefakty zostaną poddane konserwacji, a dokumenty przetłumaczone i opisane.
 
Wczoraj podczas corocznego odpustu parafialnego wykonano zdjęcie pamiątkowe, które wywołane zostanie umieszczone wraz z oryginalnymi materiałami i z innymi współczesnymi pamiątkami w kapsule czasu w wieży kościelnej. Uroczyste złożenie kapsuły czasu odbędzie się w najbliższych dniach.