• witacz
 • konradowka2
 • konradowka3
 • konradowka4
 • Konradówka – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Chojnów, nad Skorą.
 • Konradówka – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Chojnów, nad Skorą.
 • Konradówka – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Chojnów, nad Skorą.
 • Konradówka – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Chojnów, nad Skorą.

Przyroda

RZEKA SKORA  Skora (niem. Schnelle Deichsa) – prawobrzeżny dopływ Czarnej Wody (długość 47 km). Płynie przez powiat złotoryjski i legnicki.  Rzeka wypływa z Pogórza Kaczawskiego, płynie przez Równinę Legnicką. Wpada do Czarnej Wody.  Skora przepływa przez Proboszczów, Pielgrzymkę, Wojcieszyn, Uniejowice, Zagrodno, Modlikowice, Jadwisin, Osetnicę, Konradówkę, Chojnów, Goliszów, Niedźwiedzice i Grzymalin.  W Chojnowie niedaleko "Złamanego Mostu" na ulicy Brzozowej, znajduje się mały jaz piętrzący, drugi jaz znajduje się w Konradówce. Do Skory wpadają Czermnica i Młynówka.  W strefie źródliskowej Skory występuje ciekawe zjawisko hydrologiczne zwane kaptażem Skory , gdzie rzeka Skora przejmuje część wód innej rzeki należącej do jej dorzecza. Skora w wyniku intensywnej erozji wstecznej przedarła się przez wzniesienia Sądreckich Wzgórz, oddzielających Skorę od lewostronnego dopływu Czermnicy, po dotarciu do dopływu Czermnicy, spływającego spod południowych zboczy Sądreckich Wzgórz, Skora przechwyciła dopływowy potok Czermnicy, zasilając w ten sposób swoje wody. 

Czytaj dalej

Ciekawe miejsca

W sołectwie Konradówka- Piotrowice warto zobaczyc kilka miejsc:

 • boisko,
 • plac zabaw,
 • stawy w Piotrowicach
 • Zagroda "Pd byczym rogiem"

Czytaj dalej

Imprezy cykliczne

W ciągu roku na terenie sołectwa odbywaja się nastepujące imprezy cykliczne:

 • Festyn rodzinny (czerwiec)
 • Święto św. Michała  (24 września)
 • Zabawa Opłatkowa (grudzień)

Czytaj dalej

Zabytki

KOŚCIÓŁ pw. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
 W roku 1829 Konradówka została pozbawiona świątyni. Drewniana budowla, która niosła w sobie dziedzictwo siedmiu wieków, spłonęła. Ogień nie oszczędził wzmiankowanego w dokumentach z 1299 roku kościoła. Nowy budynek, wzniesiony w latach 1829-30 w stylu klasycystycznym, posiada typowy wystrój świątyni ewangelickiej. Oprócz rzucających się w oczy balkonów, w ołtarzu głównym widoczne są ślady po zdemontowanej ambonie, na miejscu której tkwi obecnie obraz św. Michała Archanioła – patrona tego kościoła. Sam ołtarz wzniesiono ku czci św. Franciszka Ksawerego i św. Michała Archanioła, a jego konsekracji dokonał bp Crispinus Cieszkowski. Obiekt, wpisany na listę zabytków, nie jest jednak w najlepszym stanie. Trwa remont: po osuszaniu ścian i wymianie podłogi, w kolejce czekają jeszcze okna i dach. W opłakanym stanie są też organy, które są jednymi z najcenniejszych w diecezji i najstarszymi w dekanacie, gdyż pochodzą z XIX wieku. Ciekawymi obiektami są zabytkowy, XVIII-wieczny drewniany krzyż oraz 2 epitafia wmurowane obecnie w ściany zakrystii. Na zewnątrz we wnęce wschodniej ściany ustawiona została figura patrona kościoła, niegdyś zajmująca miejsce w jednym z bocznych ołtarzy. Z kresów wschodnich, wraz z wypędzonymi i ks. Łańcuckim, przybyły i są obecnie wbudowane w tył ołtarza relikwie męczenników: Vitalisa, Benignusa, Vincentego oraz Benedykta. Przed odpustem 28 września 2014 roku wrócił na swoje miejsce w tym kościele piękny żyrandol, ufundowany przed niemal wiekiem przez jednego z mieszkańców wsi. W bliskim sąsiedztwie kościoła znajdują się dwa cmentarze poniemieckie.

Historia

KONRADÓWKA – Konradsdorf i GOŁACZÓW (Überschar)

Jeszcze do roku 1715 stała w miejscowym kościele, obok ambony, kolumna z datą 1101. Wieś wtedy nazywała się Cunradisvilla lub Conradi villa (jak w dokumencie z 1288 r.). Na niemieckich założycieli wsi wskazuje to, że nazwa należącej do Konradówki posiadłości Überschar (Gołaczów) oznacza „przez lemiesz pługa” (über der Pflugschar). Tak we wczesnym średniowieczu określano niepodzieloną ziemię. W 1299 wzmiankowany był kościół parafialny, jednak prawdopodobnie istniał już w 1101 r. (i to z niego pochodziła zapewne ww. kolumna). Stary kościół stał między plebanią a szkołą. 

We wnętrzu znajdował się nagrobek właściciela miejscowości Boleslaus von Busewoy (Budziwoj) z 1293 r., ambona z 1590 r. ufundowana przez Schellendorfów, Stoischów, Polenzów, Busewoyów, Zedlitzów. W 1427 r. husyci odprawili w kościele świętą wieczerzę. Ok. 1525 kościół został przejęty przez protestantów. W latach 1701–1707 chojnowianie chodzili na nabożeństwa do Konradówki. W 1829 spłonął. Nowy kościół rozpoczęto budować natychmiast i w 1830 poświęcono go. Odnowiony w 1922 r. dzwon został odlany w 1515 r. Jest to budowla w stylu neoklasycystycznym, skromna i funkcjonalna. Wewnątrz zachowały się nagrobki ze starego kościoła oraz elementy wyposażenia z czasów budowy kościoła. Barokowy pałac nr 44 w Konradówce wzniesiony został w 1701 r. o czym informuje data umieszczona nad portalem. Przebudowano go zapewne w XIX w. i rozbudowano o klatkę schodową w formie wieży, ganek i taras. Właścicielem Konradówki w latach 20. XX w. był Oscar von Schweinitz, kapitan w stanie spoczynku. Posiadał duże stado wołów, hodował konie, uprawiał buraki, len i zboża okopowe. 

Czytaj dalej