• witacz
 • konradowka2
 • konradowka3
 • konradowka4
 • Konradówka – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Chojnów, nad Skorą.
 • Konradówka – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Chojnów, nad Skorą.
 • Konradówka – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Chojnów, nad Skorą.
 • Konradówka – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Chojnów, nad Skorą.

Przyroda

RZEKA SKORA  Skora (niem. Schnelle Deichsa) – prawobrzeżny dopływ Czarnej Wody (długość 47 km). Płynie przez powiat złotoryjski i legnicki.  Rzeka wypływa z Pogórza Kaczawskiego, płynie przez Równinę Legnicką. Wpada do Czarnej Wody.  Skora przepływa przez Proboszczów, Pielgrzymkę, Wojcieszyn, Uniejowice, Zagrodno, Modlikowice, Jadwisin, Osetnicę, Konradówkę, Chojnów, Goliszów, Niedźwiedzice i Grzymalin.  W Chojnowie niedaleko "Złamanego Mostu" na ulicy Brzozowej, znajduje się mały jaz piętrzący, drugi jaz znajduje się w Konradówce. Do Skory wpadają Czermnica i Młynówka.  W strefie źródliskowej Skory występuje ciekawe zjawisko hydrologiczne zwane kaptażem Skory , gdzie rzeka Skora przejmuje część wód innej rzeki należącej do jej dorzecza. Skora w wyniku intensywnej erozji wstecznej przedarła się przez wzniesienia Sądreckich Wzgórz, oddzielających Skorę od lewostronnego dopływu Czermnicy, po dotarciu do dopływu Czermnicy, spływającego spod południowych zboczy Sądreckich Wzgórz, Skora przechwyciła dopływowy potok Czermnicy, zasilając w ten sposób swoje wody. 

POMNIKI PRZYRODY
Na terenie sołectwa ochroną zostało objetych sześć drzew pomnikowych:

 • "KONRAD" - Dąb szypułkowy, obwód 635 cm, wysokość: 28 m, lokalizacja: Konradówka, przy drodze przez wieś - obok placu zabaw
 • Dąb szypułkowy, obwód 550 cm, wysokość: 27 m, lokalizacja: Piotrowice, przy cieku wodnym, 50 m na południ. Od budynku nr 3
 • "MŁYNARZ" - Dąb szypułkowy, obwód: 785 cm, wysokość: 17 m, lokalizacja: Piotrowice, przy cieku wodnym, 50 m na południ. Od budynku nr 3
 • Buk pospolity, obwód: 335 cm, wysokość: 19 m, lokalizacja: Konradówka w parku podworskim
 • Tulipanowiec amerykański, obwód 200 cm, wysokość: 18 m, lokalizacja: Konradówka, w parku podworskim koło młyna
 • Dąb szypułkowy, obwód 420 cm, wysokość: 28 m, lokalizacja: Piotrowice, w poblizu szosy Piotrowice - Osetnica na terenie parku ODR